12. Een kompas maken

Zo werkt het kompas
Hieronder treft u de programmacode van het kompas.
Tevens staat vermeld hoe u die code op de Micro:bit kunt plaatsen.
Staat het programma op de Micro:bit dan kan het kompas als volgt gebruikt worden.
Houd de Micro:bit horizontaal voor je met de knoppen A en B aan de bovenzijde en de pins P0, P1, P2, 3V en GND naar je toe gericht. Als je gaat lopen geeft de Micro:bit aan of je naar het Noorden, Oosten, Zuiden of Westen loopt.
NB. Als je het kompas voor de eerste keer gebruikt zal het nog niet werken. Dat komt omdat het kompas nog niet is gekalibreerd.
Je kunt het kompas als volgt kalibreren. Houd het kompas horizontaal voor je en beweeg het net zolang in een cirkel tot het kompas is gekalibreerd.


Programmacode
Hieronder ziet u een visuele weergave van de programmeercode van ‘Een kompas maken’. Voor het programmeren van de code is gebruik gemaakt van de programmeertaal Microsoft Block Editor.

kompas


Programmeren
Wilt u de toepassing zelf bouwen met behulp van de Microsoft Block Editor?
Handel dan als volgt:
1. Surf naar http://microbit.org/
2. Selecteer rechts bovenin bij ‘Language’ de taal ‘English’.
3. Klik op de knop ‘Let’s code’.
4. Scrol naar beneden en klik onder ‘Back to the old editors’ op ‘Microsoft Block Editor’.
5. Boven aan de pagina staat een voorlopige titel vermeld.
6. Vervang de naam van die titel door een eigen naam, bijvoorbeeld ‘Kompas’.
7. Je kunt nu beginnen met het programmeren.
8. Ben je klaar met het programmeren sluit dan de Micro:bit aan op je pc.
De verkenner wordt geopend en de Micro:bit drive verschijnt.
9. Keer terug naar de programmeeromgeving.
10. Klik daar op de knop ‘Compile’ en het bestand met de programmacode wordt gedownload.
11. Versleep het bestand naar het icoontje van de geopende Verkenner en laat het los in de map Microbit. Het programma wordt nu weggeschreven naar deMicro:bit.