23. Scores bijhouden

Zo werkt het programma ‘Scores bijhouden’
Hieronder treft u de programmacode van het programma ‘Scores bijhouden’.
Tevens staat vermeld hoe u die code op de Micro:bit kunt plaatsen.
Staat het programma op de Micro:bit dan kan het programma de scores bijhouden van 2 partijen. Tevens kan de stand van dat moment worden weergeven.
Het programma werkt als volgt:
Met een druk op knop A wordt 1 punt toegevoegd aan de score van partij 1. De score van dat moment komt daarna ogenblikkelijk in beeld.
Met een druk op knop B wordt 1 punt toegevoegd aan de score van partij 2 en wordt de score van die partij van dat moment weergegeven.
Door knop A en B tegelijkertijd in te drukken scrolt het woord ‘STAND’ voorbij, gevolgd door respectievelijk de score van partij 1 en partij 2.


Programmacode
Hieronder ziet u een visuele weergave van de programmeercode van ‘Scores bijhouden’. Voor het programmeren van de code is gebruik gemaakt van de programmeertaal Microsoft Block Editor.

scores bijhouden


Programmeren
Wilt u de toepassing zelf bouwen met behulp van de Microsoft Block Editor?
Handel dan als volgt:
1. Surf naar http://microbit.org/
2. Selecteer rechts bovenin bij ‘Language’ de taal ‘English’.
3. Klik op de knop ‘Let’s code’.
4. Scrol naar beneden en klik onder ‘Back to the old editors’ op ‘Microsoft Block Editor’.
5. Boven aan de pagina staat een voorlopige titel vermeld.
6. Vervang de naam van die titel door een eigen naam, bijvoorbeeld ‘Scores bijhouden’.
7. Je kunt nu beginnen met het programmeren.
8. Ben je klaar met het programmeren sluit dan de Micro:bit aan op je pc.
De verkenner wordt geopend en de Micro:bit drive verschijnt.
9. Keer terug naar de programmeeromgeving.
10. Klik daar op de knop ‘Compile’ en het bestand met de programmacode wordt gedownload.
11. Versleep het bestand naar het icoontje van de geopende Verkenner en laat het los in de map Microbit. Het programma wordt nu weggeschreven naar deMicro:bit.


Programmacode downloaden en uploaden naar de Micro:bit
Wilt u de programmacode liever downloaden i.p.v. zelf schrijven, handel dan als volgt.
1. Klik op de knop ‘Download’ hieronder.
2. Klik in de pagina die wordt geopend op de knop ‘Downloaden’ en het programma wordt gedownload.
3. Open de verkenner en sla het bestand op in de ‘Micro:bit-drive’.
Het programma wordt nu weggeschreven naar de Micro:bit.

download-155424_960_720