15. Een vochtmeter maken

Zo werkt de vochtmeter
Hieronder treft u de programmacode van de vochtmeter, het bouwplan en de benodigdheden. Tevens staat vermeld hoe u de code op de Micro:bit kunt plaatsen.
Als het programma op de Micro:bit staat beginnen er ledlichtjes te branden.
Verbindt ‘Pin 0’ d.m.v. een kabel met krokodillenbekjes met een spijker en ‘Pin GND’ met een andere spijker.
Plaats nu beide spijkers in een bakje met droog zand.
Druk op ‘Knop A’ en houdt die ingedrukt tot er een getal voorbij scrolt.
Plaats nu beide spijkers in een bakje met natte grond.
Houd ‘Knop A’ weer een poosje ingedrukt en er verschijnt weer een getal.
De waarde van de getallen kan variëren van 0 tot 1023 – hoe hoger de waarde, hoe droger de grond.


Programmacode
Hieronder ziet u in het blauw de programmeercode voor het programma ‘Een vochtmeter maken’. Bij het programmeren van deze code is gebruik gemaakt van de programmeertaal Java. Ook met deze vorm van coderen kan de Java Script Blocks Editor overweg. Hoe u de code kunt invoeren in de Java Script Blocks Editor, hoe u die code op de Micro:bit kunt krijgen en hoe u het programma ‘Een vochtmeter maken’ kunt gebruiken staat beschreven onder de blauwe code.

led.setBrightness(64)
let reading = 0
basic.forever(() => {
pins.analogWritePin(AnalogPin.P1, 1023)
reading = pins.analogReadPin(AnalogPin.P0)
pins.analogWritePin(AnalogPin.P1, 0)
led.plotBarGraph(
reading,
1023
)
if (input.buttonIsPressed(Button.A)) {
basic.showNumber(reading)
}
basic.pause(5000);
})


Programmacode invoeren in de Java Script Blocks Editor.
1. Selecteer bovenstaande blauwe code door er met ingedrukte linker muisknop overheen te slepen .
2. Geef een rechter muisklik in de geselecteerde code en klik op ‘Kopiëren’.
De code is nu opgeslagen in het geheugen van de pc.
3. Surf nu naar http://microbit.org/
4. Selecteer rechts bovenin bij ‘Language’ de taal ‘Nederlands’.
5. Klik op de knop ‘Aan de slag’.
6. Klik bij ‘Java Script Blocks Editor (PXT)’ op de knop ‘Aan de slag’.
7. Klik links boven op de knop ‘Projecten’ en daarna op de knop ‘Nieuw Project’.
8. Klik onderaan de pagina, links van het icoontje van de diskette, op de tekst ‘Zonder
titel’ en voer daar als titel in ‘Vochtmeter’.
9. Klik nu bovenaan de pagina op de knop “{ } JavaScript”.
U bent nu in de omgeving waar Java-code kan worden ingevoerd.
10. Mocht er op deze pagina tekst staan verwijder die dan door er met ingedrukte linker muisknop overheen te slepen en op het toetsenbord te drukken op de ‘Delete-toets’.
NB. Alleen de ‘1’ kunt u niet verwijderen.
11. Geef een linker muisklik achter de ‘1’ en druk daarna op het toetsenbord op de toetsen ‘CTRL’ en ‘V’.  De code die de pc nog in het geheugen had wordt nu op deze pagina geplakt.


Programmacode wegschrijven naar de Micro:bit
1. Sluit nu de Micro:bit aan op je pc.
Na enige tijd wordt de verkenner geopend en de Micro:bit drive verschijnt.
NB. Gebeurt dat niet open dan zelf de Verkenner en open de ‘Micro:bit-drive”‘
2. Keer terug naar de programmeeromgeving.
3. Klik daar op de knop ‘Downloaden’ en het bestand met de programmacode wordt gedownload.
4. Versleep het bestand naar het icoontje van de geopende Verkenner en laat het los in de map Microbit. Het programma wordt nu weggeschreven naar deMicro:bit.


Benodigdheden
– Micro:bit (met de pc verbonden d.m.v. een  USB-kabel of verbonden met een accu).
– 2 kabeltjes met aan elke zijde een krokodillenbekje.
– 2 spijkers
– Een glas met droog en een glas met vochtig zand.